Kaffekvernen virker ikke når start-bryteren slås på

1. Bønnekoppen er ikke riktig satt inn, og graden er ikke stilt inn, peker mot "OFF".

Løsning: Sett inn bønnekoppen på nytt og still inn gradene mot høyre.


2.Kopp for ferdigmalt kaffe er ikke riktig innsatt.

Løsning: Sett inn koppen for ferdigmalt kaffe i riktig posisjon.


3. Kvernetiden er ikke innstilt, timer peker mot "0".

Løsning: Vri på timer-knappen for å stille inn i kvernetiden.


4. Motorsikringen er gåen på grunn av overbelastning.

Løsning: Kontakt forhandleren eller en fagmann for å reparere eller bytte ut maskinen.


Høy lyd, ingen innmating av bønner, produserer ikke pulver

Kvernen setter seg fast.

Løsning: Slå av maskinen og ta ut kaffebønnene. Sjekk deretter om det er noe hardt blandet inn med kaffebønnene eller en skadet komponent.


Hvordan rengjøres CGWS-130B og WSCG-2?

En kaffekvern er vanskelig å rengjøre. Beholderne til Wilfa kaffekvern egner seg ikke å ta i oppvaskmaskinen. Bruk lunket lett såpevann og tørk de skikkelig. Innvendig i kvernområdet anbefales at man tar ut kvernhodet og rengjør dette på samme måte. Man kan også bruke en fin kost for å få bort løs kaffe. Når man har tatt bort alle løse deler, anbefales det å snu maskinen på hodet og riste litt for å få ut eventuelle bønner som kan ha satt seg fast.


Ønsker man å rengjøre kverningsdelen, kan man bruke ukokt ris. Kjør ca 20 gram ris gjennom kvernen. Så anbefales 15 gram kaffe etterpå for å fjerne "restene" etter risen før man kverner kaffen for brygging.


Hva er forskjellen på CGWS-130B og WSCG-2?    

Den største forskjellen på disse kvernene er motoren. CGWS-130B har en DC motor som gir mindre støy samt lavere omdreining og dermed bedre for kaffen. I tillegg fargen selvfølgelig.


CGWS-130B og WSCG-2 har de samme reservedeler? 

Ja, de delene som er tilgjengelig går om hverandre.


CGWS-130B og WSCG-2 vil ikke starte - hva kan være galt? 

Sjekk at av/på knappen på siden ikke er slått av. Man må justere på timer og kverningsgrad for at den skal starte. Sjekk også at oppsamlingsbeholder er satt ordentlig på plass.