Kaffetrakteren stopper?

Dette kan skje hvis det er kalk i maskinen. Avkalk kaffetrakteren med kafferens.


Kaffen er ikke varm nok?

Glasskannen er veldig kald. Forhåndsvarm kannen med varmt vann.


Filterholderen renner over?

Ventilen i bunnen av filterholderen er lukket.  Plasser kannen riktig under filterholderen. Kaffen er for finmalt, bruk filterkaffe.


Har denne "slå seg av" funksjon - Auto Off ?    

Ja, etter ca 40 minutter fra maskin har blitt slått på.


Etter 40 minutter slå den seg av, får ikke satt denne på igjen da, stemmer dette?

Det stemmer. Må fylles på vann igjen og trakte en ny runde. Startknapp står bare å blinker, men jeg får traktet kaffen? 

Det kan være at rensevarslingen er aktivert. Rens trakteren på vanlig måte og hold bryteren inne 8-10 sekunder