Apparatet fungerer ikke

Apparatet er ikke montert i henhold til bruksanvisningen. Se montering i bruksanvisningen


Materørslokket åpnes ikke

For mye fruktkjøtt i materøret. Trykk på ON-knappen for å mate ut fruktkjøttet. Åpne materørslokket ved å vri den med klokken


Apparatet stopper under normal drift

Store mengder ingredienser eller for tykke eller store ingredienser. Trykk på REV-knappen og hold den inne i tre sekunder til du ser ingrediensene i materøret, før du går tilbake til ON.

Enheten har vært i kontinuerlig drift i mer enn 20 minutter. Trykk på ON-knappen.


Juicepressen begynner å vibrere under drift

Tunge mengder ingredienser eller for tykke eller store ingredienser. Slå av maskinen og tøm materøret, monter på nytt og gjenoppta normal drift.