Enheten fungerer ikke 

 • Kontroller om vannivålampen lyser - tøm dryppannen ved å fjerne gummipluggen.
 • Kontroller romtemperaturen - driftstemperaturen er 5-35 grader.


Enheten fungerer med redusert kapasitet   

 • Sjekk luftfilteret for støv - rengjør luftfilteret etter behov
 • Undersøk om luftkanalen er blokkert - fjern eventuelle blokkeringer
 • Se om dører eller vinduer er åpne - hold dører og vinduer lukket.
 • Kontroller om ønsket driftsmodus er valgt og at temperaturen er riktig innstilt - still inn ønsket modus om temperatur i henhold til bruksanvisningen (se s.16)
 • Avtrekksslangen er koblet fra - kontroller at avtrekkslangen er godt festet.


Vannlekkasje   

 • Vann flyter over ved flytting av enheten -tøm vanntanken før transport
 • Kontroller om avløpsslangen er bøyd eller har knekk - rett ut slangen for å unngå oppsamling av vann


Overdreven støy

 • Kontroller at enheten sitter som den skal - plasser enheten på et horisontalt og fast gulv
 • Kontroller om det finnes løse, vibrerende deler - fest og stram delene
 • Støy høres ut som vannstrøm - støy kommer fra flytende kjølemiddel. Dette er normalt.


Kan Wilfa sine Aircondition benyttes uten slange i vegg/vindu?    

Nei, alle være modeller må man ha slange ut, da aircondition trenger å få bort varmen    


Trenger slange til aircondition 

Dette kan man anskaffe på steder som har slanger generelt til salgs.